Zgłoś swój komputer do naprawy.

Odbierzemy go od Ciebie i odwieziemy po naprawie

Nie musisz wychodzić z domu.

Skup laptopów.

Posiadasz uszkodzonego laptopa i nie da się go naprawić

Zapraszamy do kontaktu.

Naprawa tabletów

PROWADZONY PRZEZ EKSPERTÓW IZYDII SERWIS TABLETÓW OBEJMUJE USZKODZENIA URZĄDZEŃ SPOWODOWANYCH ICH WADAMI I TYPOWYMI PROBLEMAMI Z SZEROKO ROZUMIANĄ ELEKTRONIKĄ URZĄDZEŃ, SZKODY BĘDĄCE NASTĘPSTWEM NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, JAK RÓWNIEŻ PROBLEMY Z OPROGRAMOWANIEM URZĄDZEŃ WSZYSTKICH PRODUCENTÓW, NIEKONIECZNIE OFERUJĄCYCH SWOJE PRODUKTY NA RYNKU POLSKIM. NAPRAWA TABLETÓW PROWADZONA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ SERWIS, KTÓREGO SIEDZIBĄ JEST MIASTO OLSZTYN. JEŚLI KLIENTOWI ZNANA JEST PRZYCZYNA USZKODZENIA, NA PRZYKŁAD ZALANIE, PODANIE TEJ INFORMACJI ZNACZNIE PRZYSPIESZY PRACĘ I ZMNIEJSZY JEJ KOSZTY. W PRZYPADKU ZALANIA URZĄDZENIA BARDZO CZĘSTO MOŻLIWE JEST PRZYWRÓCENIE PRZEZ SERWIS TABLETÓW PEŁNEJ SPRAWNOŚCI URZĄDZENIA. POZOSTAŁE NAPRAWY MOGĄ BYĆ ZWIĄZANE Z USZKODZENIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW I NAPRAWA TABLETÓW W TAKIM PRZYPADKU UZALEŻNIONA JEST OD ZGODY KLIENTA NA PONIESIENIE KOSZTÓW OSZACOWANYCH NA ETAPIE DIAGNOZY PROBLEMU. NAPRAWA TABLETÓW WYKONYWANA PRZEZ IZYDIĘ OZNACZA PONADTO PRÓBĘ ODZYSKANIA DANYCH Z URZĄDZENIA, JEŚLI KLIENT WYRAZI TAKA WOLĘ. EFEKT STARAŃ W TYM ZAKRESIE MOŻE BYĆ POZYTYWNY NAWET W SYTUACJI, KIEDY TABLET DOZNAŁ BARDZO POWAŻNYCH USZKODZEŃ MECHANICZNYCH, BĄDŹ ZOSTAŁ ZALANY.